календар 2019

 
 
 

февруари


Списание ГРАДЪТ Бр.1 Февруари

МАРТ


OFFICE INVESTMENTS & WORKSPACE FORUM

Building Innovation Forum Series 2019
27 Март| Sofia Event Center
www.officeforum.bg

 
 
 

Април


Списание ГРАДЪТ Бр.2 Април

май


RESIDENTIAL CONFERENCE

Building Innovation Forum Series 2019 — Residential
Годишна конференция„Инвестиции и строителство на жилищни сгради“
21 Май | Sofia Event Center
www.residentialforum.bg

 
 
 

юни


INFRASTRUCTURE CONFERENCE

14-та годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“
25 Юни | Sofia Event Center
→ www.infrastructure-bg.com

Списание ГРАДЪТ Бр.3 Юни

Август


Списание ГРАДЪТ Бр.4 Август

 
 
 

септември


URBAN DEVELOPMENT FORUM
URBAN DEVELOPMENT FORUM – Градска инфраструктура, трафик и мобилност, метро
26 Септември | Sofia Event Center
www.udf.bg

THE CITY ACADEMY
Академия Градът 2019 — награждаване в конкурс “Градска среда и инфраструктура”
26 Септември | Sofia Event Center
www.thecityacademyawards.bg

октомври


BUILDING INNOVATION FORUM
Building Innovation Forum 2019
17 Октомври | Sofia Event Center
www.buildinginnovation.bg

THE CITY ACADEMY
Академия Градът 2019 — награждаване в конкурс “Сгради и вътрешни пространства”
17 Октомври | Sofia Event Center
www.thecityacademyawards.bg

Списание ГРАДЪТ Бр.5 Октомври

 
 
 

ноември


BALREC CONFERENCE
BalREc — Investments and Real Estate Market 2019
7 Ноември | Sofia Event Center
www.balrec.bg

декември


BUILDING OF THE YEAR
Национален конкурс „Сграда на годината“ 2019
10 Декември | Sofia Event Center
www.buildingoftheyear.bg

Списание ГРАДЪТ Бр.6 Декември

 
 
 

* ГРАДЪТ Медиа Груп си запазва правото на промени в програмата