Urban Development Forum 2019, 26 септември, Sofia Event Center

 
UDF_Hader.jpg

26 СЕПТЕМВРИ 2019, Sofia Event Center

София расте и се развива. Нарастващото население и увеличената икономическа активност, наситеността и възможностите, които градът предоставя, са доказателства за динамичната урбанизация. Развитието на нови зони и регенерацията на съществуващи такива, изграждането на мащабни сградни и инфраструктурни проекти не е самоцел – то е естествен отговор на нуждите и изискванията на живущите, работещите и преминаващите през града, а те са все по-комплексни. Общината има нужда от добър партньор в лицето на частния сектор, с цел предоставянето на решения за тези нужди чрез устойчиви и добре планирани инвестиции в сгради и инфраструктура, които да предоставят благоприятни условия за живот и работа и да добавят стойност към градската среда.

Urban Development Forum Sofia 2019, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави платформа на градските лидери, представители на Столична община и водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които (ще) формират облика на града, с цел анализ и обобщаване на добрите модели и практики при управлението на процесите, свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на значими инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.

DSC_8616.jpg

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА*  ЩЕ БЪДАТ:

СОФИЯ – ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СОФИЯ – КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

URBAN TALKS – ТЕРИТОРИИТЕ НА СОФИЯ: КОИ СА АКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗОНИ НА СОФИЯ? КОИ СА ЗОНИТЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ?


 Териториите от „Витошката яка“ – ключова зона за нови и съществуващи проекти  
→ Нови инвестиционни територии в градската периферия
→„НПЗ Хладилника“ – най-динамично развиващата се зона на София
→ Потенциалът на бившите промишлени зони: Мащабните инвестиционни проекти като двигател за регенерация на териториите 
→ Цариградско шосе: основният вход на София като зона, привличаща нови и водещи проекти за града

Акцентите подлежат на промяна*


За допълнителна информация и възможности за партньорство: 
Т: +359 2 958  88 33
E: office@thecitymedia.bg
www.udf.bg


РЕГИСТРАЦИЯ

Ранна регистрация до 10 септември (включително) - 110 EURO

След 10 септември - 130 EURO