Photogallery: конкурс Проекти за дизайн на сувенири за Епископска базилика, гр. Пловдив