Излезе от печат новият брой 5/2019 на списание ГРАДЪТ

 
На корицата:  NOVE HOMES, СОФИЯ: Съвременен модел за градска  регенерация - повече информация на стр. 68

На корицата: NOVE HOMES, СОФИЯ: Съвременен модел за градска регенерация - повече информация на стр. 68

BIKINI BERLIN
ревитализация на един от градските символи

CityLife Shopping Districtt
Милано

Мартин Димитров
Красотата при интериорите е комбинация между практичност и чувство за дом

Арх. Равад Чубаси
Адекватното градско планиране и инфраструктура гарантират успех

Арх. Галина Тачиева
Формообразуващите кодове създават хармония и предсказуемост в градската среда