Иновациите и предизвикателствата пред инвеститори, урбанисти, архитекти и търговци бяха обсъдени на Residential Forum 2018

 
DSC_2575.jpg

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" предостави платформа на водещите участници в строително-инвестиционния процес, които направиха преглед на важните фактори и процеси свързани с настоящото и бъдещото развитие на жилищния пазар в България. Форумът се проведе на 18 май в Sofia Event Center.

Официалното откриванена конференцията даде светлина върху дългосрочните промени и решения на градоустройствените предизвикателства в София предвидени в закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), както и концепцията за новия закон за устройство на територията. Събитето стартира с преглед на важните моменти по темата от Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, които очерта предизвикателствата пред общините и инвеститорите, като необходимостта от взаимодействие между градски власти и жилищни предприемачи с цел постигане на ефективна регулация и създаване на устойчива и привлекателна жилищна и градска среда.

Именно характеристиките на средата бяха засегнати от урб. Силвия Чакърова от Place.make, която презентира по темата тенденции и предизвикателства при планирането на съвременната жилищна среда.

Веднага след това проф. д-р арх. Георгий Станишев, преподавател и завеждащ катедра "История и теория на архитектурата", УАСГ представи предизвикателства пред съвременната жилищна архитектура по света и у нас.

Повече за жилищните сгради у нас и това как те обслужват хората и градската среда у нас говори арх. Пламен Мирянов от АРТЕКС Инженеринг.


Пазар на жилища 2018: Търсене, предлагане, цени

Форматът на панел 2 премина в дискусионен формат като участниците търсеха отговори на въпросите кои са демографските, икономическите, финансовите и социо-факторите, които (ще) формират пазарната среда през 2018 както и кои са ключовите характеристики на успешните жилищни зони.

Атанас Гаров, управляващ партньор на Garitage Investment Management, Румен Величков, търгосвки директор на Residential Park Lozen, Стефан Карпузов, инвестиционен мениджър на Galaxy Investment Group, инж. Веселин Канин, изпълнителен директор на Green Life City Home, Ивайло Митев, управител в Idea Home и Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи дискутираха и по това какви въпроси си задава "информираният купувач"? Като отговор на все по-многопластовите изисквания на купувачите, актуалните жилищни проекти за 2018, чиято цел е да наложат нови концепции за по-добър начин на живот, също бяха представени. За баланса на гледните точки се грижи Георги Павлов, изпълнителен директор на Адрес Недвижими Имоти, който влеза в ролята на модератор.

DSC_3069.jpg

Жилищния продукт: архитектура, дизайн и технологии 
 

Във втората част на деня, годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" продължи с втория си панел, който премина в 3 части. Водещи архитекти и представители на технологичния бранш представиха своите виждания как съвременната жилищна архитектура отговаря на пазарното търсене – от жилищни сгради към жилищна среда и начин на живот.

Архитектите представиха още и международни и локални тенденции за 2018 година, а представителите на бизнеса засегнаха технологичните и иновативни сградни решения за по-добра жилищна среда, които включват комфорт, безопасност, енергийна ефективност и устойчивост във времето.Предимствата и предизвикателствата в налагането на стандарти при степента на завършеност на новопостроените жилища в България, както и повишаването на стойността на жилищния продукт чрез прилагане на модерен подход при интериорния дизайн също бяха теми, засегнати в презентациите на участниците.

Презентиращите участници във втори панел представиха своите виждания както следва:

Aрх. Тихомир Казаков, регионален директор на Stephen George International, арх. Деница Друмева от Иво Петров Архитекти, Арх. Женя Атанасова от AиА Архитекти, Антон Иванов, управител на Силико ООД, д-р инж. Красимир Делов, главен технолог на Baumit Bulgaria, арх. Радко Тодоров, основател и водещ проектант на RT Consult, Васил Такев, главен мениджър продажби на LP&DM, ABB Bulgaria и Коста Върбанов, продуктов мениджър на Nemetschek Bulgaria представиха своите презентации.

DSC_3313.jpg

Следващата част на панела продължи с представянията на арх. Петър Николов от Starh, Александър Бенчев, мениджър продажби на DuPont Bulgaria, Мартин Стоянов, Технически мениджър, Mapei Bulgaria, арх. Павел Иванов от Архитектурно студио Art New Vision, Милен Христов, eксперт строителни решения към Оргахим, Иван Червенаков, ръководител Направление "Електрооборудване" към Tekra, арх. Атанас Танков, управител на Танков Архитекти и арх. Крум Сергеев от Studio Creative.

В третата част на панела, арх. Пламен Братков, управител на Aedes studio, арх. Ваня Серафимова, управител на Ателие Серафимов Архитекти, арх. Илиан Илиев, управител на Планинг, арх. Елица Панайотова, собственик на Архитектурно студио Скица и гл. ас. д-р арх. Евгени Рафаилов, управител на Ruhouse дадоха и своето виждане по зададените актуални теми.