Регенерацията на бившите индустриални зони, алгоритъмът за формиране на нови градски зони и транспорта ще са акценти на Urban Development Forum Sofia 2018 на 23 октомври

 

София расте и се развива. Нарастващото население и увеличената икономическа активност, наситеността и възможностите, които градът предоставя са доказателства за динамичната урбанизация. Развитието на нови зони и регенерацията на съществуващи такива, изграждането на мащабни сградни и инфраструктурни проекти не е самоцел – то е естествен отговор на нуждите на живущите, работещите и преминаващите през града, а те са все по-комплексни. Общината има нужда от добър партньор в лицето на частния сектор, с цел предоставянето на решения за тези нужди чрез устойчиви и добре планирани инвестиции в сгради и инфраструктура, които да предоставят благоприятни условия за живот и работа и да добавят стойност към градската среда.

 Urban Development Forum Sofia 2018, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави платформа на градските лидери, главният архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков и водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които (ще) формират облика на града, с цел анализ и обобщаване на добрите модели и практики при управлението на процесите свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на мащабни инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.


ПАНЕЛ 1: НОВИ ЗОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ. БЪДЕЩЕТО НА БИВШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ

Първият панел на конференцията ще бъде посветен на новите зони за развитие на София. Ре/генерация на зони – кои зони привличат инвестиционен интерес и защо? Мащабните сградни и инфраструктурни проекти като генератор на потенциал за териториите, в които се намират – case studies. Как северната част на София да привлече инвестиционен интерес и да отключи своя потенциал? Модели за успешна интеграция между община и частни инвеститори – как (да) се планира, финансира и изгражда нужната за функционирането на зоните и проектите - транспортна, инженерна и социална инфраструктура? На тези и други въпроси ще отговорят участниците в панела: арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, инж. Теодор Петков, кмет на район „Витоша“, Георги Ранчев, управител на Residential Park Sofia, Милко Младенов, кмет на район „Люлин“, арх. Ангел Захариев, управител на AиА Архитекти, Георги Киров, директор на Colliers International.

В качеството си на златен спонсор на панела Евгения Караджова, управител на ESRI Bulgaria ще изнесе презентация за възможностите на ЕСРИ ГИС за устойчиво планиране, проектиране и ефективно управление на градската среда. Управление и администриране на процеса на планиране, проектиране, строителство и експлоатация на структуроопределящи инвестиционни проекти за града.

Модератор на панала ще бъде урб. Нурхан Реджеб от Place.make - патньори на събитието.


ПАНЕЛ 2: БЪДЕЩЕТО НА БИВШИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

След пърия панел, форумът ще продължи със специален панел за бъдещето на бившите индустриално зони. В контекста на зоната заключена между бул. Черни връх и ул. Сребърна ще бъде дискусията с акцент Brownfield Regeneration: модели и добри практики при преструктуриране и функционално преотреждане на бивши производствени зони и терени с отпаднала необходимост.

Участниците в панела ще са Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец“, Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, арх. Любо Георгиев от Софпроект и Визия за София, Таня Косева-Бошова, заместник-председател на Асоциацията на собствениците на търговски сгради в България (АСБС), представител на Cushman & Wakefield/ Forton, арх. Димитър Паскалев от Архитектоника студио.

Модератор на панела ще бъде арх. Яни Вълканов от организация „УРБИТАТ” – парньори на Urban Development Forum Sofia 2018.


ПАНЕЛ 3: ГРАДСКА СРЕДА И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Следобед програмата на форума ще продължи с панел за градската среда и публичните пространство и финансовите инструменти за градско развитие.

Публичните пространства като фактор за генериране на качествена градска среда: Как се създават жизнени, функционални и устойчиви градски зони? Какъв е функционалният микс, който създава дестинация, оживява и социализира публичното пространство? Каква е ролята на частния сектор при създаването на нови градски територии – модели за пубично-частни партньорства като двигател за развитие на зоните. Какво е актуалното състояние и какво предстои при проектите за нови градски зони на София? Кои са устойчивите модели за финансиране на проекти за градско развитие. Това ще са част от въпросите, на които ще търсят отговори урб. Нурхан Реджеб, урбанист от Place.make, арх. Иво Пантелеев, управител на А.Д.А., арх. Валери Иванов от АТЕК, гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, председател на Съюз на урбанистите в България (СУБ), представител на Фонд за устойчиви градове, инж. Васил Попов, Търговски директор на Semmelrock Stein+Design, както и представител на LandScape Design Studio.


ПАНЕЛ 4: ГРАДСКА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА: ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ НА СОФИЯ 2018-2019. РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО

Закриващият панел на конференцията за градско развитие Urban Development Forum Sofia 2018  ще бъде с акцент на градската транспортна инфраструкура, в контекста на големите проекти на София за 2018 и 2019 година. Столичното метро, като безспорен фактор за градско развитие и за генериране на потенциал и инвестиционен интерес към зоните, които обслужва и бъдещите разширения ще коментира лично проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен.

Останалите въпроси пред участниците в панела са кои са факторите и предизвикателствата при транспортно-комуникационната обезпеченост на дадена зона? Какъв трафик анализ изискват различните зони, в зависимост от тяхната функционалност? Новите инфраструктурни проекти на София като решение на транспортно-комуникационните предизвикателства на града и като фактор за развитие на нови градски зони? Защо е важно да бъдат използвани иновативни, интелигентни и екологични решения? Участници: Евгени Крусев, заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации”, инж. Георги Станилов, управител на Станилов, представител на GP Group и  Васил Такев, Главен мениджър продажби на LP&DM, АББ България.

За регистрация ТУК