Конференция Стратегическа Инфраструктура и инвестиции 2018

 
Thecitymedia_blogpost_infra.jpg

27 февруари 2018

Sofia Event Center


ЗА СЪБИТИЕТО

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции”, организирана от Градът Медиа Груп, се утвърди като очакван, авторитетен форум в областта на транспортната, екологичната и енергийната инфраструктура в България.

Във времето на първото българско председателство на Съвета на ЕС: януари- юни 2018 година,  темата за развитието на инфраструктурата в България ще бъде разгледана от специфичен  ъгъл – свързаност на Европа с Азия, европейска перспектива и свързаност за страните и гражданите от Западните Балкани в период на реформа на кохезионната политика. Мястото на България  в инфраструктурната карта на Европа.

Тринадесетото издание на годишната конференция в сферата на стратегическата инфраструктура и инвестициите в България ще се проведе на 27 февруари 2018 г. в зала  Sofia Event Center, София. 

Тазгодишният форум ще се фокусира върху състоянието, развитието, финансирането и инвестициите в сектора в България–кохезия и свързаност.

Представители на ресорните министерства и агенциите, водещи експерти и бизнеса ще представят и обсъдят състоянието и предизвикателствата на настоящите и бъдещи стратегически инфраструктурни проекти, организацията на работа и качеството на строителството. Ще бъдат дискутирани преформатирането на финансовите инструменти: тенденциите, политиките и стратегиите при планирането и финансирането на транспортната, екологичната и енергийната инфраструктура на страната, подчинени на принципите на конкурентоспособността, свързаността и устойчивостта. 

Конференция 2017

Конференция 2017


Програма

 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

→  Стратегии, плано­ве и очаквания. Приоритети 2018-2020 г. Бъдещата Многогодишна финансова рамка 2020+. Политиката на сближаване и реформата в кохезионните инструменти.

→  Бъдещо финасиране на пътната инфраструктура в България – тол системата на републиканската пътна мрежа като начин за  управление и поддържане на пътищата

→  Европейска перспектива за  Западните Балкани. Трансевропейски транспортен коридор номер 8.  Позиция и роля на страните от региона за планирането и изграждането на коридор 8.

→  Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020. Транспортни проекти 2014-2020 г., Напредък и актуално състояние на железопътните проекти 2018 – 2020 г., Стратегически пътни проекти –  2018-2020 г., Предизвикателството да се изграждат 12 км метро и 12 метростанции, - Пристанищна инфраструктура – инвестиционни проекти,  Българският тол – модел и технология,  Първият публичен Интермодален Терминал  Пловдив, Интелигентни транспортни системи

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

→ Промените в климата и оползотворяването на ресурсите. Опазване на околната среда - управление на водите и отпадъците, чистота на въздуха. Предизвикателства пред България. Приоритети и управление на води и отпадъци. Проекти 2018-2020 г. Реформата във водния сектор,  Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора,  Отпадъците като ресурс, Язовирите, Представяне на актуални проекти, иновативни технологии, продукти и добри практики за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда.


галерия от събитието 2017


Актуална информация ще откриете на сайта на събитието: www.infrastructure-bg.com