The City Academy Awards

 

Инициативата „Академия ГРАДЪТ” стартирала през 2014 г., е отговорът на „ГРАДЪТ Медиа Груп" на нуждата от комуникация между поколенията професионалисти, създаващи съвременните градове и сгради по света и у нас. През 2015 г. стартирахме конкурс, в който освен обучаващи и реализиращи се в България студенти и млади професионалисти поканихме и български възпитаници на европейски университети.

Основната цел на инициативата е да стимулира и поощри комуникацията между различните поколения архитекти и инженери, които да споделят и предават своя професионален и житейски опит в най-важния и труден момент от професионалната реализация на младите български архитекти и инженери по света и в България – напускането на студентската скамейка и първите години в професията.


УНИВЕРСИТЕТИ И УЧИЛИЩА – ПАРТНЬОРИ НА АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ

по света

Architectural Association School of Architecture, Великобритания
Manchester School of Architecture, Великобритания
University College London, Великобритания
Bartlett School of Architecture, Великобритания
Coventry University, Великобритания
Royal College of Art, Великобритания
University of Greenwich, Великобритания
University of Nottingham, Великобритания
Anhalt University of Applied Science, Германия
TU Delft, Нидерландия
Politecnico di Milano, Италия
Politecnico di Torino, Италия
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Дания
Universiteit Gent, Белгия
Ecole Nationale Superieure d'architecture de Paris la Villette, Франция
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, Франция
Aalto University, Xeлзинки и Турку, Финландия
Illinois Institute of Тechnology, Чикаго

В БЪЛГАРИЯ

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
ВСУ „Любен Каравелов”, София
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна
Нов български университет, София
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Лесотехнически университет, София
Национална художествена академия
Технически университет Габрово
Софийски университет "Свети Климент Охридски"
СГСАГ „Христо Ботев”, София
МГ "Д-р Петър Берон", Варна


Медиите за нас

 

БНТ, Денят започва с култура: Победителите в конкурса на "Академия Градът" 2017
https://www.bnt.bg/bg/a/152431-pobeditelite-v-konkursa-na-akademiya-gradt-2017

Капитал: Новото поколение млади български архитекти
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/imena/2017/07/14/3006454_novoto_pokolenie_mladi_bulgarski_arhitekti/

Градът: Връчиха наградите в четири конкурса на "Академия Градът" 2017
http://gradat.bg/news/2017/07/12/3005232_vruchiha_nagradite_v_chetiri_konkursa_na_akademiia/

Фондация Америка за България: City Academy Awarded The Winners in Little Heroes Architectural Contest
http://www.us4bg.org/news/city-academy-contest-1/следвайте ни във facebook за актуални новини и информация


За участие и рекламни формати: 02 958 88 33 | office@thecitymedia.bg

Повече информация на сайтa на събитието:

www.thecityacademyawards.bg