Building Innovation Forum: Industrial 2018 | 1 Февруари

 
 

Годишна конференция

Индустриално строителство и инвестиции


1 ФЕВРУАРИ 2018

Sofia Event Center


Акценти от програмата

Икономика и инвестиции: Индустриални зони и проекти 2018

● Мащабните проекти. Основни предизвикателства пред инвеститорите в индустриални проекти у нас – недостиг на квалифицирани кадри, държавни стимули за реализиране на проекти, състояние на инфраструктурата . Възможни решения.

● Какво се случва в индустриални зони на България – нови проекти, инвестиционни програми и реализации 2018. Какви са ключовите съставки на успешната индустриална зона?  

● Модели за публично-частни партньорства при развитието на индустриални зони – ролята на публичния и частния сектор в процеса. Инфраструктурната обезпеченост като важна основа за привличането на индустриални инвеститори.

 

Тенденции и добри практики при индустриалното строителство и архитектура. Иновации, проекти и реализации 2018.

● Индустриална архитектура 2018 – как технологичното развитие променя облика на индустриалните сгради. 

● Предизвикателства при строителството на индустриални сгради

● Ролята на проект мениджмънта в строително-инвестиционния процес

● Иновативни сградни решения и технологии за по-ефективни и модерни индустриални проекти


За допълнителна информация

02/958 88 33, events@thecitymedia.bg
http://industrialforum.bg/bg/